คณะเศรษฐศาสตร์

ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ เวลาทำการ เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (ล่วงเวลา) 16.30 - 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่