เคมีกิจเกษตร (สถานีรถไฟ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมีกิจเกษตร เป็นผู้จำหน่ายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ฮอร์โมน และอุปกรณ์เกษตรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดเวลากว่า 35 ปีที่ผ่านมา เราได้ให้บริการกับลูกค้าเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สกต. โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีชื่อเสียง ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ เราเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ที่มา kemekijkaset.com

เทรนด์
ตุลาคม 2023

กิจกรรมในเชียงใหม่