เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565

  • 3 ธันวาคม 2565 - 11 ธันวาคม 2565 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • บริเวนพืนที่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7902490, 98.9874610
  • นำทางโดย Google map

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 โดยทำหน้าที่เป็นเวทีให้กับ นักสร้างสรรค์เพื่อทดลองใช้งานศิลปะ งานออกแบบ ดนตรี งานหัตถกรรม และอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างเครือข่ายระหว่าง นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจและชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

https://www.chiangmaidesignwee...

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566