มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

 • 7 สิงหาคม 2565 - 9 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8271962, 98.9601668
 • นำทางโดย Google map

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายเชิญชวนนักเรียนเยาวชนและผู้สนใจร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

ภายในงานพบกับกิจกรรม

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ

 • นิทรรศการทางวิชาการ
 • เวทีแสดงความสามารถ
 • การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่

 • นิทรรศการเครือข่ายการศึกษาเชียงใหม่
 • นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต
 • นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน
 • การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา

งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

 • นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์
 • กิจกรรม Workshop งานหัตถกรรมกลุ่มชาติพันธุ์
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
 • การจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธุ์

https://www.facebook.com/photo...

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565