ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ ประจำปี 2565

  • 14 พฤษภาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • เชิงดอยพระธาตุดอยสุเทพ
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8107040, 98.9481505
  • นำทางโดย Google map

กำหนดการ งานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565

กำหนดการ งาน “ตามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สาป้าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ” ประจำปี 2565

  • วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 (เตียวขึ้นดอย) พิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เริ่มเวลา 16.00 น.
  • วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา)อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธิถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ มณฑลพิธีลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เริ่มเวลา 16.00 น.

ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพงานประเพณีพิธีสมโภช น้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชา ระหว่างที่ 9-23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  • -เวลา 19.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
  • -เวลา 19.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ

ที่มา กำหนดการ งานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2565 - Chiang Mai News

https://www.chiangmainews.co.t...

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565