นิทรรศการมาร์เซล โอเดนบาค: ท่วงท่าอันเงียบงัน

  • 6 มีนาคม 2565 - 6 มิถุนายน 2565 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7565243, 99.0937194
  • นำทางโดย Google map

นิทรรศการโดย สถาบันความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมต่างชาติ (ifa), เมืองชตุทการ์ท, ประเทศเยอรมนี ภัณฑารักษ์ มาธิอาส มือฮ์ลิง พิธีเปิดนิทรรการวันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 - 17.30 น. เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการในประเทศไทย ร่วมจัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมและสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการ มาร์เซล โอเดนบาค - ท่วงท่าอันเงียบงัน นิทรรศการเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภัณฑารักษ์ มาธิอาส มือฮ์ลิง และ อีฟ่า (ifa) ผ่านการคัดสรรผลงานศิลปะในระยะเวลา 3 ทศวรรษตลอดช่วง ระยะเวลาทำงานของศิลปินทั้งหมด 13 ชิ้น อันประกอบไปด้วยผลงานวิดีโอเทป วิดีโอจัดวางและผลงานบนกระดาษ นิทรรศการเผยให้เห็นถึงภูมิทัศน์การสร้างสรรค์ผลงานของโอเดนบาค ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่เขาเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ผ่านการเขียนภาพเหมือนบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน

มาร์เซล โอเดนบาคเกิดที่เมืองโคโลญ  ประเทศเยอรมนีใน พ.ศ. 2496 เขาเป็นผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโออาร์ต ทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและมีส่วนในการกำหนดพัฒนาการของการทำงานวิดีโอระดับนานาชาติ จากผลงานวิดีโอระยะเริ่มแรกของเขา นำเสนอผ่านจอมอนิเตอร์ไปสู่การจัดวางอันสลับซับซ้อนด้วยการฉายภาพขนาดใหญ่ นอกจากนี้ นิทรรศการยังประกอบไปด้วยผลงานภาพเคลื่อนไหวในหลากรูปแบบพร้อมทั้งเสียงประกอบและผลงานบนกระดาษที่แยกออกจากกัน แต่ก็มีความสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้น

นิทรรศการนี้ใช้วิธีการผสมผสานมุมมองแบบการสร้างนิทรรศการย้อนหลังในการคัดสรรผลงาน แต่พยายามที่จะไม่เผยให้เห็นถึงวิธีการทำงานของศิลปิน การอำพรางในลักษณะดังกล่าวนี้ ยังสัมพันธ์กับวิธีการที่ศิลปินจัดการกับอดีต กล่าวคือ ผลงานของเขาสะท้อนให้เห็นถึงประเทศเยอรมนีในยุคหลังสงครามและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง มากไปกว่านั้น โอเดนบาคยังขยายขอบเขตประเด็นดังกล่าวในบริบทที่กว้างออกไป แม้จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับประเทศเยอรมนีอย่างเฉพาะเจาะจงแต่นำเสนอด้วยมุมมองที่เป็นสากล เขาศึกษาความแตกต่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : MAIIAM Contemporary Art Museum

https://www.thailandexhibition...

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2565