งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2564

 • 19 พฤศจิกายน 2564 - 20 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7902490, 98.9874610
 • นำทางโดย Google map

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564

ภายใต้แนวคิดเชียงใหม่นครแห่งความสุข และเป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการประกวดกระทงฝีมือใบตอง ดอกไม้สด กระทงใหญ่ และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อการเป็นส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามและสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมดังนี้

 • ประกวดกระทงใหญ่ 
 • ประกวดเทพีและเทพบุตรยี่เป็งเชี่ยงใหม่
 • ประกวดหนูน้อยยี่เป็ง
 • ประกวดกระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด
 • ประกวดโคมยี่เป็งล้านนา (โคมแขวนใหญ่)

โดยจะมีจุดที่ตั้งกระทงใหญ่ทั้งหมด 7 จุด
 1. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
 2. ลานท่าแพ
 3. ประตูเชียงใหม่
 4. ประตูสวนดอก
 5.  ประตูช้างเผือก
 6. แยกสมเพชร
 7.  หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่

ที่มา www.cmcity.go.th/

https://www.thailandexhibition...

กิจกรรมเดือนมกราคม 2565