ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

  • 16 สิงหาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564
  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8070885, 99.0180597
  • นำทางโดย Google map

 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

โดยขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิต ดังนี้

  1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาบริจาคโลหิต
  2. ผู้มีอาการไข้ ให้งดการบริจาคโลหิต
  3. ผู้ที่มีประวัติเดินทางยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันที่ผ่านมา ให้งดการบริจาคโลหิต
  4. ผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดบุคคลกลุ่มเสี่ยงภายใน 14 วันที่ผ่านมา ให้งดการบริจาคโลหิต

 วันที่ตามตาราง 12.00 - 19.00 น. ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

https://www.facebook.com/Centr...

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2564