ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2564

 • 1 เมษายน 2564 - 19 เมษายน 2564
 • บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7902490, 98.9874610
 • นำทางโดย Google map

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 38/2564 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในที่ประชุม และมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เข้าร่วมการประชุม


 ที่ประชุมได้มีมติให้เทศบาลนครเชียงใหม่ปรับปรุงกิจกรรมในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

 •  ยกเลิก งานประเพณีสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (วันที่ 11 เมษายน)
 • ปรับเปลี่ยน กิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย โดยงดขบวนฟ้อน เหลือเพียงการถวายเครื่องสักการะ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (วันที่ 12 เมษายน)
 • ยกเลิก พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 725 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (วันที่ 12 เมษายน)
 • ปรับเปลี่ยน พิธีขอขมาและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจัดเป็นการภายใน (วันที่ 12 เมษายน)
 • ยกเลิก พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ (วันที่ 13 เมษายน)
 • ยกเลิก พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ (วันที่ 13 เมษายน)
 • ยกเลิก การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง รอบตัดสิน (วันที่ 13 เมษายน)

และเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่จะได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การประกวดเครื่องสักการะล้านนา ในวันที่ 13 เมษายน ณ ข่วงประตูท่าแพ กิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน และ กิจกรรมการขนทรายเข้าวัด ณ วัดตามแนวถนนท่าแพ ในวันที่ 14 เมษายน ผ่านทางเฟซบุ๊คเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 สำหรับกิจกรรมที่ยังคงมีการจัดอยู่ เทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำจุดคัดกรอง พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สามารถบันทึกใบหน้าและมีเสียงแจ้งเตือนหากพบบุคคลที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย โดยเจ้าหน้าที่ และ ผู้ผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ และ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมทุกกิจกรรม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อน และหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะยังคงประดับตกแต่งเมืองด้วยตุงบริเวณรอบคูเมือง และถนนสายสำคัญ แจ่งคูเมืองทั้ง 4 มุม และ ประตูเมืองต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นล้านนาให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีการติดตั้งไฟประดับบริเวณสะพานข้ามคูเมือง ตลอดจนแจ่งเมืองทั้ง 4 มุม เพื่อความสวยงาม

* หมายเหตุ - ได้แนบกำหนดการที่ปรับปรุงใหม่แล้ว และกำหนดการเดิมก่อนเปลี่ยนแปลง เพื่อให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

กิจกรรม*หมายเหตุวันที่ (เมษายน)เวลาสถานที่
พิธีตานตุงไชย 725 ปีเมืองเชียงใหม่ และตกแต่งรอบคูเมือง
1-1909.00-22.00ข่วงอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ และ รอบคูเมือง
งานประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณี และพระศิลาการแสดงศิลปวัฒนธรรพื้นบ้านล้านนา
1-309.00-21.00วัดเชียงมั่น
การแถลงข่าวงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564
418.00ข่วงประตูท่าแพ
พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบุพพาราม
5
วัดบุพพาราม อำเภอเมือง
พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ อ่างกาหลวง
6
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง
พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ขุนน้ำปิง

7
อุทยานแห่งชาตผาแดง อำเภอเชียงดาว
ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ และ สักการะบูชาพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง
7-909.00-22.00วัดเชียงยืน
สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง สระน้ำพระ ตานขันข้าว ตัดจ้อ-ตานตุง
7-1606.00-20.00วัดโลกโมฬี
พิธีหุงน้ำศักดิ์สิทธิ์(พิธีโบราณ) และพิธีสวดพุทธมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์
909.19, 19.09วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร
*อัญเชิญ น้ำติ๊บปี๋ใหม่เมือง จำนวน 9,725 ขวด ฉลองเมืองเชียงใหม่ ครบ 725 ปี แจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวและประชาชน*ยกเลิก11-13
วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร,วัดเจดีย์หลวง,วัดบุพพาราม,วัดเชียงมั่น,วัดเชียงยืน,อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์
*งานประเพณีสมโภชพระพุทธสิหิงค์เทศบาลนครเชียงใหม่*เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด11-1508.00-18.00วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
งานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีรกธาตุ วัดพันอ้น
11-1609.00-22.00วัดพันอ้น
*กิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย*งดขบวนฟ้อน เหลือเพียงถวายเครื่องสักการะ11-1208.00-10.00ข่วงอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์
ป๋าเวณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจ๋อมสลีปุรีนามหน่างรั้ว
12-1609.00-22.00วัดยางกวง
*พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 725 ปีการก่อตั้งเมืองเจียงใหม่*ยกเลิก1206.00-0.800ข่วงอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์
*พิธีขอขมาและบวงสรวงเศียรท้าว กบิลพรหมองค์มหาสงการนต์*ปรับเป็นการภายในเฉพาะเจ้าหน้าที่1210.09-11.39สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่
*การแข่งกลองหลวง*เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด1207.00-21.00หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
*กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและพญามังราย
 • ขบวนแห่เครื่องสักการะพญามังราย
 • ขบวนแห่พระอุปคุต
 • การประกวดตีกลองมองเซิง กลองสะบัดชัย
 • การประกวดก่อเจดีย์ทราย
 • กาดหมั้วคนเมือง
 • การประกวดทำหมากสุ่มหมาเบ็ง
 • การสาธิตภูมิปัญญาและการละเล่นพื้นบ้าน
*ปรับ เหลือเพียงการกล่าวคำโองการ12-1609.00-20.00ภายในข่วงวัฒนธรรมหอพญามังราย
*กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสาธิตวีถีชุมชน การประกวดทางวัฒนธรรม*ยกเลิก14-1809.00-20.00วัดพันเตา
*พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564*ยกเลิก
1306.00-08.00ข่วงประตูท่าแพ
*พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564*ยกเลิกพิธีการบางส่วน ชมผ่าน Live สด1308.30ข่วงประตูท่าแพ
การประกวดเครื่องสักการะล้านนา
1309.30,11.30ข่วงประตูท่าแพ
*การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง*ยกเลิก
1309.30,12.00ข่วงประตูท่าแพ
*แอ่วปี๋ใหม่เมืองบนอาน ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีล้านนา*ยกเลิก
1310.0013 ชุมชนในข่วงเวียงแก้ว
*กิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
 • กิจกรรมข่วงสาธิตวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีปี๋ใหม่เมือง สาธิตการตัดตุง ก่อเจดีย์ทราย ขันดำหัว
 • ข่วงกาดหมั้วอาหาร ขนมพื้นเมือง
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงของคนเมืองเชียงใหม่
 • นิทรรศการเล่าขานตำนานเมืองเจียงใหม่ 725 ปี
* ถ่ายทอดสด(Live)ผ่าน Facebook13-1509.00-22.00หน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย วิถีแห่งภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่
13-1809.00-17.00ข่วงประตูท่าแพ
*พิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการเชียงใหม่*ยกเลิก
1513.00-18.00จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
*พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่*ยกเลิก
1716.00-18.00วัดสวนดอก

เพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงใหม่ | Facebook

 • งดการเล่นสาดน้ำและปะแป้งเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19
 • ห้ามแต่งกายล่อแหลม หรือ ลามกอนาจาร
 • ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดงาน
 • ห้ามปีนป่ายบนกำแพงเมือง
 • รณรงค์อนุรักษ์และสืบสานประเพณีพื้นเมืองล้านนา ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม
 • รณรงค์พูดภาษาพื้นเมือง และแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองตลอดเดือนเมษายน
 • สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม

https://www.facebook.com/cmmay...

กิจกรรมเดือนเมษายน 2564