Art in Movement

  • 15 มกราคม 2564 - 30 มกราคม 2564
  • หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7914374, 98.9632675
  • นำทางโดย Google map

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการ Art in Movement

  • โดย อเล็กซ์ กลิลเบอร์ก
  • ระหว่างวันที่ 16 – 30 มกราคม 2564
  • ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ด้านหลัง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น.

Art in Movement นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ โดย อเล็กซ์ กลิลเบอร์ก ศิลปินชาวลักเซมเบอร์ก ผู้ให้ความสนใจในเรื่องของจิตรบำบัด และการบำบัดด้วยการสะกดจิต โดยการถ่ายทอดผ่านงานประติมากรรมรูปแบบไคเนติก อาร์ต (Kinetic Art) กับการเคลื่อนไหวราวกับถูกสะกดเข้าสู่ภวังค์อันนำไปเราสู่จิตใต้สำนึกถึงภาวะในการค้นภพแห่งสัจจะ และการเชื่อมโยงจากจิตสู่จักรวาล อันเป็นแนวคิดที่ศิลปินมุ่งหวังให้เป็นการนำศิลปะเข้าไปช่วยให้ผู้รับสารได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริง

.

ไคเนติก อาร์ต (Kinetic Art)

จลนศิลป์ ถือเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ฟังดูอาจไม่เป็นที่ค้นหูกันเท่าใดนัก หากแต่การขยายความศิลปะนี้เป็นแนวทางที่ต้องการให้ผู้ชมผลงานเกิดการรับรู้ที่แปลกไปจากลักษณะรูปแบบผลงานที่หยุดนิ่งกับที่ ด้วยการใช้มิติของความเร็วและการเคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องในผลงาน โดยไคเนติก อาร์ต ถูกเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะเมื่อครั้งที่ วิคเตอร์ วาซาลี(Victor Vasarely) ได้เขียนบทความประกอบการจัดแสดงผลงานของตน ณ แกเลอเรีย เดนิส เรเน่ )Gallerie Denise Rene ณ กรุงปารีส ( ค.ศ.ในปี ค 1955 เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเรื่องไคเนติก อาร์ต แก่ผู้ชมทำให้เกิดการขยายตัวของ ไคเนติกอาร์ต จนเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี ค.ศ. 1960

(อ้างอิงจาก Veridian E-Journal, Silpakorn University ; สรัล ตั้งตรงสิทธิ์)

.

อเล็กซ์ กลิลเบอร์

อเล็กซ์ กลิลเบอร์ ศิลปินผู้เกิดและศึกษาทางด้านศิลปะในประเทศลักเซมเบอร์ก โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เขาตัดสินใจเดินทางและพำนักอยู่ในประเทศอินเดียเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจึงเดินทางกลับมาเป็นอาจารย์ พร้อมกับการเปิดสตูดิโอเซรามิกซ์แห่งแรกของเขาเอง

.

ปี1991 เป็นต้นมาเขาใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวของเขาเป็นส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียไปกับการฝึกฝนสมาธิ โดยระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย และที่เยอรมนีนั้น เขาได้ทำการศึกษาในเรื่องของจิตรบำบัด โดยการบำบัดด้วยการสะกดจิต และจิตวิทยาครอบครัวบำบัด และจากการได้ศึกษาในด้านนี้เอง ทำให้เขาค้นพบว่าศิลปะนั้นถือเป็นการการบำบัดทางจิตรที่ทรงพลังมากที่สุดสำหรับตัวเขาและผู้อื่น

เขาเคยถูกทาบทามให้ทำงานเป็นนักจิตรบำบัด ในประเทศเบลเยียม ถึงแม้ว่ามันจะดูน่าสนใจ เขากลับปฏิเสธการทำงานนั้น แต่ในทางกลับกันเขารู้สึกว่าผลงานศิลปะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้น กลับแฝงไว้ซึ่งสัจธรรม อันเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ภายในตัวตนของพวกเราแทบทุกคน และมันยังสามารถเป็นกลไกในการปรับสมดุลชีวิตของเราได้

.

ผลงานศิลปะของเขานั้นไม่ใช่เป็นผลผลิตเพียงแค่ “ชิ้นงานศิลปะ” แต่ยังเป็นการดึงดูดสายตาผ่านความงาม ผ่านปัญญาความนึกคิด และผ่านทางจิตรวิญญาณอีกด้วย ทั้งมันยังช่วยทำให้เราปลดปล่อย เพื่อค้นหาสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวตน และมันยังช่วยให้เรารำลึกถึงการตั้งอยู่ของของจิต ในการเชื่อมโยงกับจักวาล และท้ายที่สุดเองนั้นมันจะแสดงให้เราเห็นถึงการไม่แตกแยก แต่กลับลึกลงไปสู่ภาวการณ์แห่งการเชื่อมโยงระหว่างกัน

.

ปัจจุบันเขาย้ายถิ่นฐานและพำนักพร้อมกับครอบครัวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเปิดสตูดิโอเซรามิกซ์ขึ้นเพื่อทำงานศิลปะตามรูปรูปแบบที่เขาถนัดอย่างต่อเนื่อง

.

นิทรรศการจะจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 16 – 30 มกราคม 2564

โดยมีการจัดการนำชมนิทรรศการโดยศิลปินเจ้าของผลงาน

ในทุกวันเสาร์ และวันพุธ ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.

ท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 089 635 7998 / 084 629 6893

Email: a_gilbert@pt.lu

HP: www. Alexgilbertart.com

FB: alexgilbertart

.

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 โปรดปฏิบัติตามด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในระหว่างการเข้าชมงาน

ด้วยความห่วงใยจาก CMUACC

https://www.facebook.com/event...

กิจกรรมเดือนมกราคม 2564