ดินแดนเมือง เวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีล้านนา แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แห่งความสุข

  • 30 ตุลาคม 2563 - 12 เมษายน 2564
  • โบราณสถานวัดอีก้าง,วัดหนานช้าง
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7503475, 98.9993915
  • นำทางโดย Google map

ชาวเชียงใหม่ สายวัฒนธรรมเตรียมตัวร่วม กิจกรรม“ดินแดนเมือง เวียงกุมกาม  ปฐมนครราชธานีล้านนา แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แห่งความสุข

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม เตรียมพบกับเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา เวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ 

 ณ โบราณสถานวัดอีก้าง,วัดหนานช้าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  15.00 - 21.30 น. 

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 12  เมษายน  2564

(วันเสาร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

 ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 15.00 - 21.30 น

#ห้ามพลาด ท่านจะได้พบกับ พิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ 

  • ริ้วขบวนแห่โคมยี่เป็ง อันตระการตา 
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
  • การแสดงพระธรรมเทศนา (เทศน์มหาชาติ) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
  • นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตล้านนา “กาดหมั้ว ครัวฮอม” 
  • และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีอำเภอสารภี 

#ภายในงาน  ท่านจะได้พบกับโคมล้านนา นับร้อยดวง 

https://www.facebook.com/Thawa...

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2564