มหัศจรรย์จ้องล้านนา แขวนจ้อง (ร่ม) ที่ วัดพระนอนแม่ปูคา

  • 1 ตุลาคม 2563 - 5 มกราคม 2564
  • วัดพระนอนแม่ปูคา อ.สันกำแพง
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7662564, 99.0984079
  • นำทางโดย Google map

ออกพรรษานี้เป็นต้นไป มหัศจรรย์จ้องล้านนา วัดพระนอนแม่ปูคาศักดิ์สิทธิ์ อลังการและใหญ่ที่สุดในโลก แขวนร่ม(จ้อง)หลายหลายสีสันมากกว่า3000คัน เริ่มตั้งแต่วันออกพรรษา


ใครมาเชียงใหม่แวะมาเที่ยวมหัศจรรย์ร่มล้านนาได้นะครับ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่สร้างรายได้เลี้ยงชีพด้วยการทำร่ม และถวายร่มเป็นพุทธบูชาแด่พระนอนแม่ปูคาศักดิ์สิทธิ์

https://www.facebook.com/pages...

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563