งดกิจกรรม ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง ประกาศทำตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19

 • 18 พฤษภาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
 • วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7870089, 98.9876648
 • นำทางโดย Google map

วันที่ 27 เม.ย. 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีการเกิดเชื้อระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลทำให้ทางคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดได้มีการออกมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ภายหลังในพื้นที่เกิดมีการติดเชื้อ และช่วงระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าไม่มีปริมาณผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ก็ได้มีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดและยังคงมาตรการเดิมอยู่ ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวส่งผลให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงงานประเพณีทุกอย่างต้องงดการดำเนินการไป


โดยล่าสุด ทางวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกปีจะมีการจัดประเพณี “ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล” ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่รู้จักกันดี และสืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน แต่ในปีนี้ทางวัดได้มีการออกประกาศงดการจัดงานประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2563 และพิธีออกอินทขีล ในวันที่ 25 พ.ค. 2563 เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันสำคัญ เพื่อความสงบร่มเย็นของบ้านเมือง โดยจะมีการดำเนินการตามนี้


 1. คงพิธีกรรมถวายเครื่องพลีกรรมสักการะให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 2. คงศาสนพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ตลอด 7 วัน
 3. ตั้งแต่งเครื่องประดับบูชาให้ครบถ้วน
 4. ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี
 5. ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าในมณฑลพิธี
 6. ไม่ตั้งขันโตกดอกไม้ด้านนอกวิหารอินทขีลและบริเวณวัดทั้งหมด
 7. งดกิจกรรมทุกอย่างที่ทำให้ประชาชนมาชุมนุมรวมกัน


ที่มา chiangmainews.co.th

https://www.chiangmainews.co.t...

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2563