จัดระเบียบที่จุดมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  • 29 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
  • เทศบาลนครเชียงใหม่
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7954392, 98.9983937
  • นำทางโดย Google map

เทศบาลนครเชียงใหม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา ในการบริจาคอาหาร สิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามแนวทาง ดังนี้

  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย
  • มีจุดคัดกรอง
  • ไม่ควรยืนชิดกัน รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  • ล้างมือให้สะอาดก่อนรับของ
  • เมื่อรับของแล้วกลับทันที

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ทีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย หากท่านต้องการสนับสนุนอาหารหรือสิ่งของให้กับชุมชน และต้องการให้เทศบาลอำนวยความสะดวก กรุณาติดต่อ 088-2671325, 089-9518557, 063-6619951 **เบอร์ติดต่อนี้ เฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้น

ที่มา cmcity.go.th

http://www.cmcity.go.th/News/5...

กิจกรรมเดือนเมษายน 2563