นิทรรศการผ้าปักลายดอกในล้านนา

  • 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 มีนาคม 2563 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7902287, 98.9884212
  • นำทางโดย Google map

ผ้าปักลายเทวดา ใช้ประกอบพิธีตั้งธรรมหลวงเเบบฉบับล้านนา ผ้าปักผืนนี้เป็นหนึ่งในของสะสมระดับ (master piece) ของรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ เป็นผ้าปักโบราณ ปักเป็นรูปเทวดาในลักษณะยืนประนมมือ ล้อมรอบด้วยดอกไม้ ลายเครือเถา สันนิษฐานว่าผ้าปักผืนนี้น่าจะมีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ผ้าปักผืนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาจัดเเสดงให้ทุกท่านได้ชม เนื่องในเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน CHIANG MAI BLOOMS 2020 ภายใต้ชื่อ. นิทรรศการผ้าปักลายดอกในล้านนา FLORAL EMBROIDERY FABRICS GALLERY จัดเเสดง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดวันจันทร์)

https://www.thailandexhibition...

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563