Chiang Mai Talent Marching Band Show for Tourism 2020

  • 23 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 มีนาคม 2563 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • ข่วงประตูท่าแพ
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7876082, 98.9934584
  • นำทางโดย Google map

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี

ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่เมืองเชียงใหม่ ให้เกิดความประทับใจตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 เวลา 17:00-18:30

  • 23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
  • 1 มีนาคม 2563 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  • 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนหอพระ
  • 15 มีนาคม 2563 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย
  • 22 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  • 29 มีนาคม 2563 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเขียงใหม่

https://www.facebook.com/tatch...

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563