Northern Inno Showcase

  • 23 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7679820, 98.9752771
  • นำทางโดย Google map

สิงหานี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ชวนทุกท่าน หลบฝนไปซ้อปปิ้งสินค้านวัตกรรมอาหารแปรรูป เกษตรแปรรูปจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง รวมกว่า 100 บูธ จากโครงการ Northern Inno Showcase พบกับนิทรรศการ กิจกรรมนาทีทองจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ และการแข่งขันทำอาหาร และอีกมากมาย

23-25 สิงหาคม 2562

ในงาน New North Expo 2019 Food&Lifestyle 

ณ เชียงใหม่ฮอลล์  เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

https://www.facebook.com/North...

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2562