The Mark of Culture Exhibition

  • 26 กรกฎาคม 2562 - 29 กันยายน 2562 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • ณ หอภาพถ่ายล้านนา
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7899392, 98.9886573
  • นำทางโดย Google map

หากไม่เปิดเปลือยจะไม่รู้ว่ามีความงามใดซ่อนอยู่ หากไม่สังเกต อาจหลงเข้าใจว่าบุรุษนุ่งเตี่ยวยืนกลางลำธารใสเย็น นิทรรศการภาพถ่าย รอยแห่งวัฒนธรรม The Mark of Culture Exhibition แสดงผลงานภาพถ่ายสารคดีบันทึกและบอกเล่าถึงความทรงจำของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มในภาคเหนือของประเทศไทยที่กำลังเลือนหาย ความทรงจำเหล่านี้คือคติและความเชื่อที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษที่ถูกเก็บรักษาไว้ด้วยการ สักขาลาย บันทึกภาพและแบ่งปันเรื่องราวโดยคุณชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2562 (พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น.) เปิดให้ชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

https://www.thailandexhibition...

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2562