นิทรรศการผลงานศิลปกรรมครบรอบ 10 ปี

  • 17 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7888880, 98.9683208
  • นำทางโดย Google map

ขอเชิญชม นิทรรศการผลงานศิลปกรรมครบรอบ 10 ปี ของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ 17 - 30 มิ.ย. 62 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดแสดงทุกวัน หยุดเฉพาะวันจันทร์

http://www.thailandexhibition....

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2562