DEV Thesis Exhibition

  • 17 พฤษภาคม 2562 - 28 มิถุนายน 2562 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7901322, 98.9863237
  • นำทางโดย Google map

DEV Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ภาพถ่าย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • วันที่ 17 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
  • วันที่ 17 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอภาพถ่ายล้านนา (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
  • พิธีเปิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) พร้อมด้วยกิจกรรม Talk จากแขกรับเชิญพิเศษ เวลา 16.00 น. / พิธีเปิดเวลา 18.00 น.

http://www.thailandexhibition....

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2562