Japanese Design Today 100 (Chiang Mai)

  • 8 มิถุนายน 2562 - 11 มิถุนายน 2562 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • TCDC เชียงใหม่
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7952868, 98.9962962
  • นำทางโดย Google map

ออกแบบ แบบญี่ปุ่น (เชียงใหม่)

อะไรทำให้งานออกแบบญี่ปุ่นสร้างอิทธิพลระดับโลก นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ญี่ปุ่น กลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและงานออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและยกคุณภาพชีวิต จนปัจจุบัน เมื่อ “ทุนวัฒนธรรม” หรือจารีตและภูมิปัญญาจากคนญี่ปุ่นรุ่นก่อนถูกนำมาใช้กับงานออกแบบ จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นได้รับความนิยมเพราะเข้าใจวิถีชีวิตของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

นิทรรศการ Japanese Design Today 100  “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC กรุงเทพฯ และ TCDC เชียงใหม่  นำเสนอ “วิถีร่วมสมัย” ของชาวญี่ปุ่นที่เปิดทางให้จารีตแบบดั้งเดิมเดินทางไปพร้อมกับนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลผ่านตัวอย่างของการออกแบบที่ดีที่สุด เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน จำนวน 100 ผลงาน ตั้งแต่ยุค 1950 - 1990 ถือเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีอิทธิพลสำคัญต่ออุตสาหกรรมออกแบบในปัจจุบัน

นิทรรศการสัญจร “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” เดินทางจัดแสดงมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อใช้การออกแบบ แบบญี่ปุ่น มาทำหน้าที่เสมือนกระจกสะท้อนภาพที่ชัดเจนของแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน รูปแบบสังคม การใช้ชีวิตของผู้คนในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงความหวังและความฝันแบบญี่ปุ่น 

[เชียงใหม่]
ระยะเวลา    วันเสาร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562   
10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)
เข้าชมฟรี
ห้องนิทรรศการ TCDC  เชียงใหม่
(1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300)

--พิธีเปิด&บรรยาย--
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
ณ ห้องนิทรรศการ TCDC  เชียงใหม่
16:30     ดูอัพเดทหัวข้อได้ที่ Facebook jfbangkok
          ฮิโรชิ คะชิวะกิ [ภัณฑารักษ์นิทรรศการ]
          (นักวิจารณ์การออกแบบและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปะมุซาชิโนะ)
          บรรยายภาษา: ญี่ปุ่นแปลไทย   
18:00     พิธีเปิด                   

https://www.facebook.com/event...

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2562