กาดต่อนยอน เล่าเรื่องผ้าฝ้ายงาม ผ้าครามสวย

  • 22 พฤศจิกายน 2561 - 25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมสิ้นสุดเเล้ว
  • ชุมชนโหล่งฮิมคาว
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7852250, 99.0477252
  • นำทางโดย Google map

ชมงานหัตถกรรม WorkShop งานย้อม งานปัก งานจก งานด้น งานปั้น และอาหารหลากหลาย ผักพื้นบ้านปลอดสาร พร้อมชมแฟชั่นโชว์แต่งกายฝ้ายคราม

http://www.thailandexhibition....

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561