Haidilao Hot Pot (Centralfestival)

#suki #hotpot #malaShabu

Shabushi (Big C Donjan)

#Shabu #boiled pork #sliced pork neck

OK Shabu (Mahidon RD.)

#shabuBuffet

Shabushi (Centralfestival)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Imm Meeh Shabu Buffet (Yak See Bou Ngean )

#Shabu #Sukiyaki #Light Pot

Khun Ple Mookata

#shabuBuffet

Ryota Shabu & Suki (Airport Plaza)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Moo Ood Shabu

#ShabuBuffet

Sabushi Buffet (MAYA)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Shabushi (Central Airport)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Ryota Shabu & Suki (MAYA branch)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Shabugu (Big C Extra)

#Black Shabu #ShabuRestaurent

Shabu kini

#shabuBuffet

Moo Ood Shabu (CMU)

#ShabuBuffet

Moo Sung Chan (Nimman)

#sukiyakiBuffet #ShabuBuffet

Big Big shabu (Meajo)

#ShabuBuffet #MooKataBuffet #ThaiBBQBuffet

Cha Cha Shabu

#shabuBuffet

Shabushi(Big C Extra )

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Ying Khun Grill

#shabuBuffet

Shabu nai tum naan

#shabuBuffet

GyuNiKu ShaBu

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

B-Sam Shabu Buffet

#ShabuBuffet

  Ryota Shabu & Suki (Wieng Kaew)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

  Kadjung (Jedyod)

#ShabuBuffet #thaiBBQBuffet

Shabugu (ฺJed Yod)

#Black Shabu #ShabuRestaurent

Shabugu 3 (ฺBaan MeaHeay)

#Black Shabu #ShabuRestaurent

Gin Tor Buffe

#sukiyakiBuffet #shabuBuffet #ThaiBBQBuffet

Holla Shabu & Grill

#ShabuBuffet #thaiBBQBuffet

Hmu Song Chan (Thippanet)

#sukiyakiBuffet #ShabuBuffet

  Shabushi Buffet (Pantip branch)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Oyasumi-Shabu

#shabubuffet

Kudjng (Buffet Zone)

#ShabuBuffet

Ryota Shabu & Suki (Chiangmai 89)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Jom Na Mor

#ShabuBuffet

Ryota Shabu & Suki 2 (Rimping)

#shabuBuffet #japaneseFoodBuffet

Big Big Shabu 1 (Changpheak)

#shabuBuffet #thaiBBQBuffet

Heng Like Buffet

#thaiBBQBuffet #shabuBuffet

P.P. Buffet

#sukiyakiBuffet #shabuBuffet

Racha Na Mor

#shabuBuffet

Aoy-Aod 2 (Nakornping)

#thaiBBQBuffet #shabuBuffet

  Hmu Song Chan (CMU)

#sukiyakiBuffet #ShabuBuffet

Shabu Grill

#shabuBuffet

Houlang Mala Shabu

#Mala Shabu #MalaShabu

Jin Bei Suchi Buffet

#japanneseFoodBuffet #shabuBuffet

  4u chabu chabu

#shabuBuffet #thaiBBQBuffet

Kadjung buffet

#ShabuBuffet #thaiBBQBuffet

Nikusen Shabu

#shabuBuffet