Minubus Sanpatong-Hangdong  [@Chiangmai gate]->Thong Sew-Sanpa Thong
Minubus Sanpatong-Hangdong [@Chiangmai gate]->Thong Sew-Sanpa Thong
#Hang Dong #San Pa Tong #Nong Sarium Old Town Wiang Tha Kan Kad Wua Kad
Thongseio mini-bus
Thongseio mini-bus
#Bus queue to Chiang Mai #Thung Siew car queue
mini bus Chiangmai [ Waroroj Market - Thoong Seaw ] (2553)
mini bus Chiangmai [ Waroroj Market - Thoong Seaw ] (2553)
#Hang Dong #San Pa Tong #Nong Sarium Old Town
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Than Khum - Thoong Seaw ] (2553)
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Than Khum - Thoong Seaw ] (2553)
#A car to Tha Kham #a car to Thung Siew #a Songthaew to Thung Siew