Minibus Chaingmai-Mea rim [Waroroj] >> Mearim

#Car to Mae Rim #Chang Phueak station to Mae Rim

Minibus Chiangmai[Chang Phueak Station] >> Mearim

#Car to Mae Rim #Chang Phueak station to Mae Rim

Minibus Chiangmai[Mearim] >> Waroroj

#Car to Mae Rim #Chang Phueak station to Mae Rim