Mini-bus Chiangmai[Waroroj] -Lumphun
Mini-bus Chiangmai[Waroroj] -Lumphun
#SongthaewLamphun #Mini Bus to Lumphun #MiniBusLumphun
Mini Bus station [Samenug - Baan Bou Khew]
Mini Bus station [Samenug - Baan Bou Khew]
#Songthaew Samoeng #mini bus samoung #minibus samoung
Minibus. [Waroroj - Samoeng South]
Minibus. [Waroroj - Samoeng South]
#Songthaew Samoeng #mini bus samoung #minibus samoung
mini-bus Chaingmai[Khua Lek] - Lamphun
mini-bus Chaingmai[Khua Lek] - Lamphun
#SongthaewLamphun #Mini Bus to Lumphun #MiniBusLumphun
mini bus Chiangmai [ Waroros market -  Mea Thang  ] (2587)
mini bus Chiangmai [ Waroros market - Mea Thang ] (2587)
#Songthaew Mae Taeng #mini bus meataeng #MiniBusMeaTaeng
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak -  Ban Thi ] (658)
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Ban Thi ] (658)
#Songthaew #Ban Thi Car to Lamphun Banthi
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Nong Thong - Ban Gad Rong Wuo ] (2553)
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Nong Thong - Ban Gad Rong Wuo ] (2553)
#Mini bus Rong Wua #Songthaew Rong Wua #MinibusRongWua
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Than Khum - Thoong Seaw ] (2553)
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Than Khum - Thoong Seaw ] (2553)
#A car to Tha Kham #a car to Thung Siew #a Songthaew to Thung Siew
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak -  Around Town ] (52046)
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Around Town ] (52046)
#Songthaew #red cars around Chiang Mai city