#
bus Chiangmai [ Chang Phueak - Fhang ] (1231)
#Bus #bus to Fang District #bus to Tha Ton
#
Van Chiangmai[Arcade 1] - Lamphun
#Van to Lamphun #Lamphun van #Car to Lamphun
#
Minibus Chiangmai-Fang
#Car to Chiang Dao #Car to Chai Prakan #Bus to Fang
#
bus Chiangmai [ Chang Phueak - Hod ] (1232)
#Bus #bus to Doi Tao #bus to Hot
#
Bus/Van Chiangmai[Chang Phueak Station]-Phao
#Phrao Bus #Phrao Van #Car to Phrao
#
Mini Bus station [Huangdong-Sanpaton-Jomthong]
#Hang Dong #San Pa Tong #Chom Thong
#
Mini-bus Chiangmai[Waroroj] -Lumphun
#SongthaewLamphun #Mini Bus to Lumphun #MiniBusLumphun
#
Mini Bus Chiangmai-Peang Loung
#Van to Pian Luang #Go Pian Luang #Van Wiang Haeng
#
Minnibus Chaingmai-Meajo-Mea Fak (New Road)
#minibus Mae Jo #minibus Mae Jo University #minibus Sansai
#
Minibus chiangmai-jomthong [@Chiangmai gate]
#Khum Kham Car #Phra That Si Chom Thong #Doi Inthanon
#
Mini Bus station (Vieng Ka Rong-Meakajan-Vieng Pha Pao)
#Wiang Kalong #Mae Khachan #Wiang Pa Pao
#
Bus Chiangmai [ Hot - Jomthong - Doi Tao ]
#Bus to Doi Tao #bus to Doi Tao #bus to Doi Tao
#
Minibus Chaingmai-Mea rim [Waroroj] >> Mearim
#Car to Mae Rim #Chang Phueak station to Mae Rim
#
Mini-bus Chiangmai[Chang Phueak Station]-Rum Loung- San sai
#minibus Mae Jo #minibus Mae Jo University #minibus Sansai
#
Mini Bus station [Samenug - Baan Bou Khew]
#Songthaew Samoeng #mini bus samoung #minibus samoung
#
Minnibus Chaingmai-Meajo-Tongkootok
#minibus Mae Jo #minibus Mae Jo University #minibus Sansai
#
Minibus Chiangmai-Phao
#Car to Phrao #Car to Wat Doi Mae Pang #Bus to Bua Tong Waterfall
#
Minibus Chaingmai-Doi Sa Ket [Waroroj]
#Doi Saket #bus to Doi Saket
#
Mini-Bus [Waroroj Chaingmai-San Kamphaeng]
#minibus sankampang #bus sankampang #MiniBusSankampang
#
Minibus Chiangmai[Chang Phueak Station] >> Mearim
#Car to Mae Rim #Chang Phueak station to Mae Rim
#
Minibus Doi Suthep - Doi Pui (Changpheuk market)
#To Doi Pui #Doi Suthep #to Phu Ping
#
bus Chiangmai [ Chang Phueak - Doi Toa ] (1232)
#Bus to Doi Tao #Bus to Doi Tao #Bus to Doi Tao
#
Van Chiangmai [ Chang Phueak - Hot - Doi Tao] (1232)
#Van to Hot #Van to Doi Tao #Van Q Chang Phueak
#
Chiangmai-San Kamphaeng hotsprings-Meakumpong (Waroroj)
#San Kamphaeng Hot Spring #Mae On #Van
#
Minibus. [Waroroj - Samoeng South]
#Songthaew Samoeng #mini bus samoung #minibus samoung
#
Van Chiangmai [ waroroj market - LamPhun ] (181)
#Van to Lamphun #Lamphun van #Car to Lamphun
#
Minubus Sanpatong-Hangdong [@Chiangmai gate]->Thong Sew-Sanpa Thong
#Hang Dong #San Pa Tong #Nong Sarium Old Town Wiang Tha Kan Kad Wua Kad
#
mini bus [Mea Wang - Baan Kad ]
#minibus Mae Wang #minibusMeaWang
#
mini-bus Chaingmai[Khua Lek] - Lamphun
#SongthaewLamphun #Mini Bus to Lumphun #MiniBusLumphun
#
Minibus Chiangmai-Nongtong [@Waroroj]
#Nong Tong #Lamphun #minibus
#
minibus [busterminal 1 - bankad mea wang]
#minibus Mae Wang #minibusMeaWang
#
mini bus Chiangmai [ Waroros market - Mea Thang ] (2587)
#Songthaew Mae Taeng #mini bus meataeng #MiniBusMeaTaeng
#
mini-bus Chiangmai[Waroroj] - Boasang-Meaka-Doisaket
#Car to Bo Sang #Car to Mae Ka #minibusBaSang
#
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - San Kamphaeng ] (2586)
#minibus sankampang #bus sankampang #MiniBusSankampang
#
Mini-bus Chiangmai[Chang Phueak Station]-Rum Loung- San sai(New)
#minibus Mae Jo #minibus Mae Jo University #minibus Sansai
#
mini bus[ KadLaung(KadNakornping-Sanpayang ]
#Wat Nong Kai #Wat Phra Bat Si Roy #car to San Pa Yang
#
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Ban Thi ] (658)
#Songthaew #Ban Thi Car to Lamphun Banthi
#
Minibus Doi Suthep - Doi Pui (Chiangmai Zoo)
#To Doi Pui #Doi Suthep #to Phu Ping
#
mini bus Chiangmai [ Waroroj Market - Thoong Seaw ] (2553)
#Hang Dong #San Pa Tong #Nong Sarium Old Town
#
Mini-Bus Papong Nampuron Doisaked
#Pa Pong #Hot Springs #Doi Saket
#
Electric Shuttle Car Station
#Chiang Mai University Station #CMUStation
#
[BTTS] Chiangmai-Bann Tawai-Sarapi
#Saraphi car queue #baan ta vai #car to airport
#
mini bus Chiangmai [ Chang Phueak - Nong Thong - Ban Gad Rong Wuo ] (2553)
#Mini bus Rong Wua #Songthaew Rong Wua #MinibusRongWua