#
วัดนักบุญไมเกิ้ล การิกอยส์ เชียงดาว
#โบสถ์ #คริสตจักร์ #วัดคาทอลิก
#
คริสตจักรเชียงดาว
#คริสต์ #โบสถ์ #คริสตจักร์