#
วัดป่าแพ่ง
#วัดป่าแพ่ง
#
วัดศรีดอนมูล
#วัด #ทำบุญ
#
วัดดอนจั่น
#สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า #วัด
#
วัดป่าแดด
#วัด #ทำบุญ
#
วัดแม่หยวก
#วัด #ทำบุญ #เผาศพสัตว์เลี้ยง
#
วัดประทานพร
#วัด #ทำบุญ
#
วัดดอยแก้ว
#วัด #ทำบุญ
#
วัดศรีทรายมูล
#วัด #ทำบุญ
#
วัดโสภาราม (วัดหัวฝาย)
#วัด #ทำบุญ #วิปัสสนานานาชาติ
#
วัดพระนอนแม่ปูคา
#อุทยานครูบาเจ้าศรีวิไชย
#
วัดสันคอกช้าง (วัดพระเจ้าตนหลวง)
#วัด #ทำบุญ #พระเจ้าตนหลวง
#
วัดกู่เต้า
#วัดกู่เต้า #วัดเวฬุวนาราม
#
วัดโสภณาราม
#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้
#
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
#วัด #ทำบุญ #วิปัสสนากรรมฐาน
#
วัดเชียงขาง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดฟ่อนสร้อย
#วัดฟ่อนสร้อย
#
วัดพันหลัง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดบ่อน้ำทิพย์
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดเปาสามขา
#วัด #ทำบุญ
#
สำนักสงฆ์วัดหนองบวกส้ม
#วัด #ทำบุญ #สำนักสงฆ์