#
ดอยสุเทพ
#ดอยสุเทพ #วัด #ท่องเที่ยว
#
ตำหนักโชคชัย 4 พระแม่กวนอิม
#สวดมนต์ #ปฏิบัติธรรม #พุทธสถาน
#
พระเจ้าเม็งราย
#พระเจ้าเม็งราย
#
วัดดับภัย
#วัดตุงกระด้าง
#
วัดนันทาราม
#วัดนันทาราม
#
วัดนามธารี
#วัดซิกข์
#
วัดบุพพาราม
#วัดบุพพาราม
#
วัดป่าแพ่ง
#วัดป่าแพ่ง
#
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
#พระพุทธสิหิงค์