#
วัดป่าแพ่ง
#วัดป่าแพ่ง
#
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
#ศาลเจ้าแม่ทับทิม
#
วัดดอนจั่น
#สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า #วัด
#
วัดแม่หยวก
#วัด #ทำบุญ
#
วัดฟ่อนสร้อย
#วัดฟ่อนสร้อย
#
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
#วัด #ทำบุญ #วิปัสสนากรรมฐาน
#
วัดป้านปิง
#วัด #พระเพชรสิงห์หนึ่ง
#
วัดนันทาราม
#วัดนันทาราม
#
สำนักสงฆ์วัดหนองบวกส้ม
#วัด #ทำบุญ #สำนักสงฆ์
#
วัดพระเจ้าเม็งราย
#พระเจ้าเม็งราย
#
วัดเกาะกลาง
#วัด #อาราม #ทำบุญ
#
วัดกู่คำ
#วัด #ทำบุญ
#
วัดกู่เต้า
#วัดกู่เต้า #วัดเวฬุวนาราม
#
วัดเมืองลัง
#วัดเมืองลัง
#
วัดทรายมูล(พม่า)
#วัด #วัดมูลม่าน
#
วัดฝายหิน
#วัด #วัดในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สำนักเรียน
#
วัดอุโบสถ
#พระธาตุกลับหัว
#
วัดชัยพระเกียรติ
#ไหว้พระ9วัด #พระเจ้าห้าตื้อ
#
วัดปราสาท
#วัดปราสาท