#
วัดกู่คำ
#วัด #ทำบุญ
#
วัดกู่เต้า
#วัดกู่เต้า #วัดเวฬุวนาราม
#
วัดดอนจั่น
#สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า #วัด
#
วัดดับภัย
#วัดตุงกระด้าง
#
วัดดับภัย
#พระดับภัย #วัดตุงกระด้าง
#
วัดตองกาย
#วัด #ทำบุญ
#
วัดต้นตาลโตน
#วัด #ทำบุญ
#
วัดทรายมูล(พม่า)
#วัด #วัดมูลม่าน
#
วัดท่าสะต๋อย
#วัด #ทำบุญ
#
วัดนันทาราม
#วัดนันทาราม
#
วัดบุพพาราม
#วัด #ทำบุญ
#
วัดบ่อน้ำทิพย์
#วัด #เวียงกุมกาม
#
วัดบ่อน้ำทิพย์
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
#
วัดปราสาท
#วัดปราสาท
#
วัดป่าเป้า
#วัดไทยใหญ่
#
วัดป่าแพ่ง
#วัดป่าแพ่ง
#
วัดป้านปิง
#วัด #พระเพชรสิงห์หนึ่ง
#
วัดฝายหิน
#วัด #วัดในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สำนักเรียน
#
วัดพระธาตุดอยคำ
#หลวงพ่อทันใจ #วัด
#
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
#ดอยสุเทพ #วัด #ท่องเที่ยว
#
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
#พระพุทธสิหิงค์ #วิหารลายคำ
#
วัดพระเจ้าเม็งราย
#พระเจ้าเม็งราย