#
วัดป่าสักน้อย
#วัด #ทำบุญ
#
วัดพระนอนแม่ปูคา
#อุทยานครูบาเจ้าศรีวิไชย
#
วัดน้ำล้อม
#วัด #ทำบุญ
#
วัดสันป่าค่า
#วัด #ทำบุญ
#
วัดสันกลางใต้
#วัด #ทำบุญ
#
วัดเชียงแสน
#วัด #ซากเตาเผาเครื่องถ้วยสันกำแพง
#
วัดล้านทอง (ตอง)
#วัด #ทำบุญ #วัดชาวไทยเขิน
#
พระธาตุม่อนศิลา พระธาตุดอยงู
#พระธาตุม่อนศิลา #พระธาตุดอยงู
#
วัดป่าตึง (ครูบาหล้า)
#วัด #ทำบุญ #หลวงปู่หล้าตาทิพย์
#
วัดป่าตาล
#วัดป่าตาล #วิธีคนยอง
#
วัดดอนปิน
#วัด #ทำบุญ
#
วัดปูคาเหนือ
#วัด #ทำบุญ
#
วัดบวกค้าง
#วัด #ทำบุญ