#
วัดดอยแก้ว
#วัด #ทำบุญ
#
วัดชัยสถิต(สันผักหวาน)
#วัด #ทำบุญ #โบสถ์
#
วัดดอยเปา
#วัด #ทำบุญ
#
วัดหนองตอง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดหนองบัว
#วัด #ทำบุญ
#
วัดป่าลาน
#วัด #ทำบุญ
#
วัดโขงขาว
#วัด #ทำบุญ
#
วัดศรีสุพรรณ์
#วัด #ทำบุญ