#
วัดพันหลัง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดดวงดี
#วัด #ทำบุญ
#
วัดวังธาร
#วัด #ทำบุญ
#
วัดศรีทรายมูล
#วัด #ทำบุญ
#
วัดดอยปล่อยนก
#วัด #ทำบุญ
#
วัดป่าแพ่ง
#ทำบุญ #วัด
#
วัดปางไฮ
#วัด #ทำบุญ
#
วัดป่าผาง
#วัด #ทำบุญ