#
วัดป่าแดด
#วัด #ทำบุญ #สถานที่ท่องเที่ยวแม่แจ่ม
#
วัดพุทธเอ้น
#วัด #ทำบุญ #สถานที่ท่องเที่ยวแม่แจ่ม
#
วัดนางแล
#วัด #ทำบุญ
#
วัดพร้าวหนุ่ม
#วัด #ทำบุญ
#
วัดยางหลวง
#วัด #ทำบุญ #สถานที่ท่องเที่ยวแม่แจ่ม
#
วัดห้วยริน
#วัด #ทำบุญ #วัดอำเภอแม่แจ่ม
#
วัดกองกาน
#วัด #ทำบุญ #สถานที่ท่องเที่ยวแม่แจ่ม
#
วัดบ้านทัพ
#วัด #ทำบุญ #วัดอำเภอแม่แจ่ม