#
วัดกลางเวียง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดทุ่งหลวง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดเจติยบรรพต
#วัด #ทำบุญ
#
วัดดอยแม่ปั๋ง
#วัด #ทำบุญ #หลวงปู่แหวน