#
วัดโสภาราม (วัดหัวฝาย)
#วัด #ทำบุญ #วิปัสสนานานาชาติ
#
วัดดอนเปา
#วัด #ทำบุญ
#
วัดอัมพาราม
#วัด #ทำบุญ
#
วัดพระธาตุดอยหยุด
#วัดแม่วาง #ทำบุญ
#
วัดจำลอง
#วัด #ทำบุญ
#
วัดดอยสัพพัญญู
#พระเจ้า4ทิศ #วัด #บ่อน้ำทิพย์
#
วัดถ้ำดอยโตน
#วัดถ้ำ #วัดทำบุญ #วิปัสสนากรรมฐาน
#
วัดหลวงขุนวิน
#วัดแม่วาง #วัดทำบุญ