#
ศาลหลักเมืองแม่แจ่ม หอพ่อเจ้าหลวง
#ศาลหลักเมืองแม่แจ่ม #หอพ่อเจ้าหลวง #หอหลวงเมืองแจ๋ม