#
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
#กรมหลวงชุมพรเชียงใหม่