#
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้วยมะนาว)
#อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
#
อุทยานธรรมแดนพุทธเกษตร
#อุทยานธรรม #วัดจีน
#
พระธาตุเมืองวิน
#เจดีย์ #ศาสนสถาน