#
มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
#บริจาคโลงศพ #บริจาคเงิน #สงเคราะห์ผู้ยากไร้
#
เจ้าแม่กวนอิม สถานธรรม ไท่หลินฝอเอวี้ยน
#พระโพธิสัตว์กวนอิม #ศาลเจ้าแม่กวนอิม
#
ศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน
#ศาลเจ้าหลักเมือง #ศาลหลักเมือง
#
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
#กรมหลวงชุมพรเชียงใหม่
#
พิฆเนศวรเทวาลัย (เทวาลัยหลัก)
#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาพระพิฆเนศ
#
วัดเทพมณเทียร
#วัดแขก #ฮินดู
#
ศาลพระพิฆเนศ (อาเขตเชียงใหม่)
#ศาลพระพิฆเนศ #พระพิฆเนศ #บูชาศาลพระพิฆเนศ
#
ศาลเจ้าพ่อกวนอู (บู๊เบี้ย)
#ศาลกวนอู #ศาลเจ้า #เทพจีน
#
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
#ศาลเจ้าแม่ทับทิม
#
ศาลเจ้าแม่กวนอิม แม่แตง
#เจ้าแม่กวนอิม #ศาลเจ้า
#
มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน
#กวนอิมตึ้ง #ศาลเจ้า #กวนอิม
#
วัดนามธารี(วัดแขก)
#วัดซิกข์ #วัดแขก
#
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพร้าว
#ทำบุญ #ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง #ศาลหลักเมือง
#
มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา
#ต้าฮ้วยฝอถัง #เจ้าแม่กวนอิม #พระโพธิสัตว์กวนอิม
#
ศาลปู่แสะย่าแสะ
#ศาลเจ้า #ศาสนสถาน
#
ตำหนักโชคชัย 4 พระแม่กวนอิม
#สวดมนต์ #ปฏิบัติธรรม #พุทธสถาน
#
มูลนิธิสำนักพุทธภาวนาเชียงใหม่ (หงีเต็กตึ้ง)
#มูลนิธิ #ศาลเจ้าจีน #โรงอาหารเจ
#
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้วยมะนาว)
#อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
#
ศาลเจ้าจอมทอง
#ศาลเจ้า #ศาลเจ้าปุงเถ่ากงม่า
#
อุทยานธรรมแดนพุทธเกษตร
#อุทยานธรรม #วัดจีน
#
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน(บ้านยาง)
#ศาลเจ้าแม่กวนอิม #วัดเจ้าแม่กวนอิม #วัดเจ้าแม่กวนอิม
#
ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
#ศาลเจ้า #ศาลเจ้าจีน
#
ศาลเจ้าฝาง โรงเจหมื่นมงคล
#ศาลเจ้า #โรงเจ #เทศกาลกินเจ
#
ศาลเจ้าหลักเมืองฝาง
#ศาลเจ้าหลักเมือง
#
เจดีย์ขาว เจดีย์กิ่ว
#เจดีย์กิ่ว #เจดีย์ขาว
#
ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
#อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
#
พระธาตุเมืองวิน
#เจดีย์ #ศาสนสถาน
#
แจ่งทิพเนตร กำแพงเมือง
#โบราณสถานเชียงใหม่ #ป้อมปืนเชียงใหม่ #กำแพงเมือง
#
แนวกำแพงโบราณเก่า ชุมชนธันวา
#กำแพงโบราณเก่า #กำแพงดิน
#
พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
#พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
#
ศาลหลักเมืองแม่แจ่ม หอพ่อเจ้าหลวง
#ศาลหลักเมืองแม่แจ่ม #หอพ่อเจ้าหลวง #หอหลวงเมืองแจ๋ม
#
บ่อน้ำช้างศึก สมเด็จพระนเรศวร
#บ่อน้ำช้างศึก #สมเด็จพระนเรศวร