#
ป่าช้าวัดทรายมูล
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ป่าช้าบ้านน้ำริน
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานวัดสะเมิง
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ฌาปนกิจสถานห้วยป่าช้า
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานวัดต้นผึ้ง
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานไม่ทราบชื่อ [บ้านแม่ปะ No.01 ]
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสาน หมู่ 4 [สะเมิงใต้]
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน