#
สุสานบ้านห้วยน้ำขาว
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ฌาปนสถาน บ้านศรีแดนเมือง
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานบ้านสามหลัง
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานสันนกแก้ว
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานบ้านหนองเหียง
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ป่าช้าทุ่งเขี๊ยะ
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ฌาปนกิจสถาน วัดใหม่หนองหอย
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ป่าช่้าวัดศรีทรายมูล
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ป่าช้าบ้านใหม่เหนือ
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ฌาปนกิจสถานสำนักสงฆ์โป่งจ้อ
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน