#
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (สาขาเชียงใหม่)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ซีไอเอ็มบี
#
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (สาขามีโชค)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ