ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. (สาขา สันกำแพง)

#ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม