#
ธนาคาร ยูโอบี (สาขาห้วยแก้ว)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ยูโอบี
#
ธนาคาร ยูโอบี (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ยูโอบี
#
ธนาคาร ยูโอบี สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ยูโอบี
#
ยูโอบี (สาขาถนนท่าแพ)
#ตู้เอทีเอ็ม #ตู้ปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ #ตู้นำฝากเงินสด