#
กสิกรไทย (โลตัสเอ็กเพลส เมืองแกน )
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (7-11แม่มาลัย)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (หน้าวัดหนองก๋าย)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย