#
ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสันปาตอง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กสิกรไทย (7-11 สันป่าตอง)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย(หน้าสหกรณ์เกษตร)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (ทุ่งเสี้ยว)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (โลตัสโกเฟรชสันป่าตอง)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย