#
ธนาคารกสิกรไทย (ฝาง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กสิกรไทย (โลตัสฝาง)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (7-11 ป่าบง )
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (หน้าแม่ข่าเภสัช)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (7-11 (บ้านหนองยาว ))
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (ปั๊มเอ็มพี)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย