#
ธนาคารกสิกรไทย (สาขาพร้าว)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กสิกรไทย ( 7-11 พร้าว)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย
#
ATM กสิกรไทย (ปตท. พร้าว)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กสิกรไทย